@Fontys

Magazine cover

Pagina4

Need to know

Wat is MBRT?
Wie kiest voor Medisch Beeld-vormende en Radiotherapeutische Technieken, kiest voor een combinatie van zorg en techniek. Studenten worden opgeleid tot vakbekwame professionals in de medische beeldvorming en radio-therapie. De opleiding is breed: als gediplomeerd MBRT’er kun je aan de slag op de afdelingen Radiologie, Echografie, Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie. Belangrijk voor goede professionals binnen deze vakgebieden, zijn onder meer goede sociale vaardigheden.

Studieloopbaanbegeleider:
een rots in de branding
Vanaf het begin krijgen studenten van de opleiding MBRT een persoon-lijke studieloopbaanbegeleider (SLB’er) toegewezen die ze de rest van de studie volgt en begeleidt.
Bij de SLB’er kunnen studenten in beginsel terecht met vragen over de studie, studievaardigheden, de leerstijl of de persoonlijke studievoortgang.
De praktijk wijst uit dat de uiteen-lopende situaties waarmee een SLB’er te maken krijgt, vaak veel persoonlijker zijn. Voor sommige studenten is de studieloopbaan-begeleider een cruciale rots in de branding.

Lage
drempel

Betrokken

Maatwerk

Een
luisterend
oor

Dromen

Pagina4_1

Pagina4_2

Pagina4_3

Pagina4_4

Pagina4_5

pag3-4

Pagina4_1

Technology by MagStream Real Time Publishing