@Fontys

Magazine cover

Pagina5_1

Ben Veld

Pionieren in de mediawereld

‘Als het gaat om het interdisciplinaire karakter, neemt de minor Media, Minds & Matters een unieke positie in binnen Fontys’, vertelt Ben Veld, hoofd van het Fontys FutureMediaLab. Het verbinden van verschillende studies en studenten wordt enorm gewaardeerd door alle betrokkenen. Ben: ‘Het is een cadeautje om hier een bijdrage aan te mogen leveren.’

Het Fontys FutureMediaLab is een onderdeel van het Lectoraat Media van de Fontys Hogescholen ICT, Kunsten, Communicatie, Journalistiek en de Economische Hogeschool Tilburg. Het Lab houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van media, maar vooral met creatieve innovatie. Welke nieuwe concepten en formats zouden uitstekend kunnen passen binnen deze 21e eeuw?

Minors
‘Naast het onderzoek door studenten en docenten, onder auspiciën van de lector, zijn er twee minors’, legt Ben uit. ‘In de minor Media, Minds & Matters wordt de aard van media zelf onderzocht in relatie tot een actueel thema. Bij de Fontysminor Future Media kijken we hoe we beroepsgroepen een sprong voorwaarts kunnen helpen met innovaties op mediagebied, zoals bijvoorbeeld specifieke apps voor zorg, sport of onderwijs. We schenken veel aandacht aan de eindproducten: die komen na de beoordeling niet zomaar in een la te liggen. Kijk maar op www.futuremedialab.nl.’

Nieuwe wegen bewandelen
Met trots vertelt Ben over projecten uit het verleden, formats voor de toekomst die zich inmiddels bewezen hebben. ‘Zo kwamen studenten met een onderzoek naar wat zij noemden ‘attentiorexia’. Daar lees je tegenwoordig veel over, alleen wordt het nu infobesitas genoemd. In de tijd waarin boeren met een imagoprobleem kampten, gaven wij ze een platform in de stad; urban farming is nu booming. En studenten bedachten een social medium waarbij je vrienden kon worden met overleden beroemdheden. Onlangs kwam de NTR met een programmareeks waarbij je een connectie met bijvoorbeeld Rembrandt kon maken! Bij het Fontys FutureMediaLab lopen we telkens een stap voor.’

FUTURE
MEDIA LAB

AUTOMOTIVE

KLANT
CONTACT
CENTRUM

www.futuremedialab.nl

Pagina5

Pagina5_2

Pagina5_3

Pagina5

Pagina5_2

Technology by MagStream Real Time Publishing