@Fontys

Magazine cover

pag2

Een half jaar voor mijn pensionering als gasthoofdredacteur van @Fontys optreden? Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ook het thema was snel gevonden. Hoe toekomstbestendig is Fontys Hogescholen? Waar staan we in 2020? Het was interessant om na te denken over wie zijn licht zou moeten laten schijnen over dit veelomvattende onderwerp. Samen met de redactie zijn we tot een aantal docenten, studenten en medewerkers gekomen die vanuit verschillende perspectieven kijken naar de plek van Fontys Hogescholen in de komende jaren. Allen hebben ze een soort eigenwijsheid waarmee ze naar nieuwe ontwikkelingen en trends kijken.

Piet van den Boom

Voorwoord

Lees verder

Fontys
IN DE
KOMENDE JAREN

Wie is

Piet

van den Boom?

'ONZE KRACHT:
Studenten brede schouders geven!'

p2-2

p2-2

p2-1

p2-1

cover

p2-1

Technology by MagStream Real Time Publishing