@Fontys

Magazine cover

pag6-2

Devon Beunen wilde altijd al docent worden. Haar visie op het vak is in de afgelopen drie jaar bij Fontys veranderd. ‘Natuurlijk ga ik er straks alles aan doen om iedere leerling enthousiast te maken voor de Engelse taal. Maar je bent in de eerste plaats een docent. Ik wil proberen echt iets te betekenen voor de scholieren.’

Visie op onderwijs
‘Primair ben je onderwijskundige’, stelt de 20-jarige Devon, student Leraar Engels aan de Fontys Lerarenopleiding in Sittard. ‘Jouw manier van lesgeven is essentieel. Bij Fontys krijg je alle ruimte om te ontdekken wat jij voor een leraar bent. Wat vind je zelf belangrijk? Welke elementen neem je over van andere docenten? Het vak is vele malen groter dan slechts het lesboek. De opleiding motiveert ons om inzichten te verwerven –het is natuurlijk wel aan de student, om vervolgens iets te doen met die vrijheid.’

Praktijkervaring
Op de lerarenopleiding is de balans Engels en onderwijskundige vakken ongeveer fiftyfifty, vervolgt Devon. 'Maar het ligt er ook aan in welk jaar je zit. Wat ieder jaar terugkomt, is ‘werken in de praktijk’. We hebben al veel stages achter de rug op verschillende type scholen. Ook zijn we naar Londen geweest en naar Liverpool, waar een conferentie werd georganiseerd voor docenten Engels van over de hele wereld. Je kunt je voorstellen hoe leerzaam het was om te zien hoe er in andere delen van de wereld met onderwijs wordt omgegaan. In mijn optiek geeft die praktijkervaring ons een groot voordeel ten opzichte van universitair geschoolde docenten.’

Steeds beter Engels op jonge leeftijd
Kinderen spreken op steeds jongere leeftijd al een aardig woordje Engels, en die trend blijft nog wel even doorzetten. Devon: ‘Dat heeft meerdere redenen: ze horen het in films, muziek en games, maar natuurlijk speelt het internet ook een rol. De wereld wordt steeds kleiner, en de voertaal met al die andere culturen is voornamelijk Engels. Het vak Engels verandert erdoor en kinderen worden enthousiaster over deze toegankelijke taal. Wat dat betreft hebben wij het makkelijker dan docenten Duits of Frans. Ik ben benieuwd of de trend zich blijft ontwikkelen: daar hoop ik straks op alle niveaus wat van mee te pikken. Maar eerst maar eens mijn hbo-diploma halen!’

Devon Beunen

FONTYS

alent

T

Bijzondere verhalen van (oud-) studenten die Denk Groter in de praktijk brengen

Coen Aarts

Boudewijn Bollmann

Lesgeven gaat vele malen verder dan het lesboek

Devon Beunen
20 jaar
Woont in St. Joost,
bij Echt

pag6

pag6

pag6-3

pag6-3

pag6-1

pag6-1

pag6-1

pag6-3

Technology by MagStream Real Time Publishing