@Fontys

Magazine cover

p2-2

Fontys
IN DE KOMENDE JAREN

Trends verbinden
Ik vind het interessant om te zien hoe Jan Welmers, lid van het College van Bestuur en onderwijsman pur sang, kijkt naar de toekomst. Vooral omdat ik denk dat hij de verbinding kan maken tussen inhoudelijke en organisatiedoelen, en daarbij een goed oog heeft voor het belang van het hoger beroepsonderwijs in de samenleving. Pierre Gorissen wilde ik aan het woord laten omdat digitalisering een wezenlijk onderdeel is van modern onderwijs. Hij heeft een scherpe visie op de manier waarop we kansen op dit terrein kunnen benutten om te komen tot toekomstbestendige, didactische (werk)vormen.

Een groeiproces begeleiden
Wat mij in het werk boeit, is het groeiproces dat studenten doormaken tijdens hun studie en wat hen dat brengt als ze de stap naar de arbeidsmarkt maken. Ze zien soms zelf niet hoe groot hun ontwikkeling is: van jonge havist naar volwassen beroepsbeoefenaar met zelfinzicht en een rugzak vol vaardigheden. Om succesvol te zijn in en na hun studie moeten ze uit hun comfortzone komen, leren dat ze hun talenten moeten koesteren, ontdekken hoe belangrijk kennis is. Ze gaan de confrontatie met zichzelf aan om zich te ontwikkelen tot iemand die goed is in zijn werk maar ook in staat is om, soms noodgedwongen, zich staande te houden in een andere baan. Fontys Hogescholen geeft ze brede schouders. Als voorbeeld heb ik gekozen voor Boudewijn Bollmann, een oud-student van Fontys Hogeschool Communicatie, die bewust een andere richting opging dan het vak waarvoor hij was opgeleid. Wat van zijn opleiding kwam en komt hem te pas als zelfstandig fotograaf?

Betrokken bij de toekomst
Het hbo kan wat mij betreft niet anders dan werken vanuit een toekomstvisie en deze dan vertalen in didactiek. We moeten de toekomst verkennen door praktijkonderzoek te verrichten, onze kennis delen en toegankelijk maken. Iedereen in de organisatie levert op haar of zijn manier een bijdrage aan het succes van de organisatie. Veel daarvan blijft relatief onzichtbaar.
Als dichter denk ik nogal eens in metaforen. Docenten en andere medewerkers in het onderwijs kun je vergelijken met de sherpa’s, die ervoor zorgen dat bergbeklimmers de top bereiken en ook weer goed beneden komen. Dienstbaar, verantwoordelijk, kundig, onmisbaar en meestal op de achtergrond. Ze kennen de nukken van de berg; het doel is hetzelfde maar de route is altijd anders.
In deze editie van @Fontys hopen we iets meer zichtbaar te maken van de routes naar de toekomst, aan de hand van de verhalen van betrokken collega’s en studenten. Veel leesplezier en inspiratie!

Piet van den Boom

'ONZE KRACHT:
Studenten brede schouders geven!'

Wie is

Piet

van den Boom?

pag2

p2-1

p2-1

p2-1

pag3

Technology by MagStream Real Time Publishing