@Fontys

Magazine cover

pag3-1

Joep Julicher

Pierre Gorissen

Jan Welmers

THOM DE GRAAF

Thom de Graaf is sinds 2012 voorzitter van de Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-raad). Daarvoor vervulde hij een groot aantal bestuurlijke functies in de landelijke en lokale politiek. Een vol bureau verraadt: er is veel werk aan de winkel. Maar er is tijd voor een paar vragen.

Lees verder

Is besturen je passie?
‘Besturen is voor mij geen doel op zich, maar juist een middel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de maatschappij. Mijn passie is vooral: bezig zijn binnen het publieke domein, in de driehoek wetenschap, bestuur en politiek. In een ‘vorig leven’ onder meer als onderzoeker, beleidsambtenaar, politicus en burgemeester. Nu als bestuurder van de Vereniging Hogescholen.'

Waar haal je inspiratie vandaan?
‘Inspiratie haal ik onder meer uit kunst, poëzie, reizen en om me heen kijken. Maar ik word vooral geïnspireerd door mensen. Zoals bijvoorbeeld dubbeltalenten, met een belangstelling die veel verder gaat dan hun eigen directe professie. Daar kan ik best wel jaloers op zijn. Ik ben ook echt iemand van het team, eerder een playing captain dan iemand die in zijn eentje beslissingen neemt en die vervolgens meedeelt aan anderen.’

Hoe staat het met het hoger beroepsonderwijs?
‘Het hoger beroepsonderwijs had een achterstand in te halen. Het imago was slecht en aan de kwaliteit werd getwijfeld. De hogescholen moesten van ver komen en hebben de afgelopen jaren een grote positieve ontwikkeling doorgemaakt. Maar soms geven politiek en media het hbo nog onvoldoende credits, men ziet niet altijd het cruciale belang van het hbo in voor de economie, voor de kwaliteit van de maatschappelijke instellingen en voor de emancipatie van individuele mensen en bevolkingsgroepen. We moeten er zelf aan werken om de hogescholen meer te manifesteren en onze bijdrage aan de samenleving te laten zien.'

Kwaliteit van onderwijs is een actueel thema. Moet daar op landelijk niveau nog meer op worden gestuurd?
‘Ik voel niets voor nog meer centraal regelen. Dat doen we al heel erg veel. Ik geloof niet dat we het onderwijs heel veel verder brengen door meer centraal te regelen. Wij zetten in op afspraken op hoofdlijnen met de politiek in ruil voor meer ruimte voor hogescholen, minder bureaucratie en als het kan voldoende middelen. De professionaliteit en de autonomie van de docent zijn van wezenlijk belang voor de kwaliteit van het onderwijs; daar moeten we in investeren en op vertrouwen.’

Waar liggen kansen voor het hbo op lokaal en regionaal niveau?
‘Meer aandacht bij de lokale overheid voor samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen, gemeente en bedrijfsleven. De hogeschool is lokaal en regionaal een grote speler. Het gaat niet alleen om het afleveren van goed opgeleide professionals, maar ook om het belang van praktijkgericht onderzoek, de betekenis voor het regionale bedrijfsleven en de verbindingen met andere onderwijsinstellingen. Soms is het moeilijk voor lokale bestuurders om de betekenis ervan juist te waarderen.’

Waaraan denk je bij het motto van Fontys: denk groter?
‘Groot denken in kleinschaligheid. En: over je eigen grenzen heen kijken naar de samenleving en bedenken wat je kunt bijdragen aan de kwaliteit van die samenleving. Ook als je groot bent, organiseer het kleinschalig, dichtbij de docenten en studenten. Het belangrijkste voor goed onderwijs is het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving, waar mensen elkaar kennen en niet het gevoel hebben een van de velen te zijn.’

Thom de Graaf
11 juni 1957
Geboren te Amsterdam

Voorzitter van de Vereniging Hogescholen

Wie is

Thom

de Graaf?

INSP

RATIE

i

pag3-4

pag3-4

pag3-3

pag3-3

pag3-2

pag3-2

pag3

pag3

pag3-2

Technology by MagStream Real Time Publishing