@Fontys

Magazine cover

pag3-2

Jan Welmers

'FONTYS IS VERANKERD
in de maatschappij'

Jan Welmers (52) is sinds vorig jaar lid van het College van Bestuur van Fontys. We spreken met hem over de toekomst van het onderwijs. ‘Wij zijn zo toekomst-bestendig als we verankerd zijn in de omgeving’, zegt Jan resoluut. ‘En daarmee bedoel ik dat de kwaliteit van Fontys wordt bepaald door de toegevoegde waarde die we aan de maatschappij leveren.
We moeten zicht houden op wat er door de omgeving wordt gevraagd en weten wat nodig is.’

Lees verder

Joep Julicher

Pierre Gorissen

Thom de Graaf

Ondernemend en proactief
Fontys acteert in die maatschappij door onderwijs te realiseren voor, met en soms ook door het beroepenveld. Jan: ‘Samenwerken met partners dekt de lading voor mij niet volledig, het gaat verder. Ik zie ze vaak als ketenpartners. Wij zorgen ervoor dat onze studenten stage lopen in de zorg, bijvoorbeeld bij het Maxima Medisch Centrum. Zij voegen daar echt iets toe maar leren ook van medewerkers van het MMC. Na de studie kunnen ze daar aan de slag maar ook bij andere collega-instellingen. De opgedane bekwaamheden binnen en buiten Fontys nemen zij met zich mee.
Maar Fontys wil studenten meer meegeven. ‘Houding en beroepsethiek zijn essentieel bij de uitoefening van een beroep. We willen ze zo opleiden dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. De wereld verandert snel. Om dat bij te kunnen benen, moeten onze studenten ondernemend en proactief zijn. Daaraan werken, dat is ook toekomstbestendig onderwijs.’

Echte innovatie
Een trend in de maatschappij is dat alles duurzaam moet zijn. Niet vluchtig, maar verankerd. ‘Ik noem hier het project Egt, een samenwerking tussen gezondheid en techniek, dat inzet op 'slimmer leven'. Je ziet dat de vraag naar zorg toeneemt, maar het aantal mensen die haar moeten leveren en de hoeveelheid middelen niet. Hoe kunnen we technologie inzetten om de kwaliteit van leven te behouden of zelfs te verbeteren? Op de snijvlakken tussen disciplines ontstaan de echte innovaties. Vanuit je opleiding naar buiten kijken, naar de maatschappij en zien wat nodig is. Investeren in onderwijs is de belangrijkste motor voor economische groei en innovaties.’

Het niveau van onze studenten is uitstekend
Om mee te gaan met de tijd, de nieuwe wereld te omarmen, zijn andere kennis en vaardigheden nodig. Jan: ‘Je hoort geluiden dat het niveau van studenten achteruit gaat. Ik ben het daar niet mee eens. De wereld is complexer dan ooit en om daarin je weg te kunnen vinden, moet je je ontwikkelen op het gebied van samenwerken, betere sociale en communicatieve vaardigheden hebben en een beter empatisch vermogen bezitten. Meer gericht op community-vorming. De student van vandaag kan dat veel beter dan die van vorige generaties.’

INSP

RATIE

i

pag3-4

pag3-4

pag3-3

pag3-3

pag3-1

pag3-1

pag3

pag3-1

pag3-3

Technology by MagStream Real Time Publishing