@Fontys

Magazine cover

pag3-3

Pierre Gorissen

Pierre Gorissen is consultant en onderzoeker bij de Dienst Onderwijs en Onderzoek. Binnen het thema toekomstbestendig onderwijs kunnen zijn opvattingen over de wereld van nieuwe media niet ontbreken.
We spreken over de opmars van technologische (hulp)middelen in het onderwijs en met name over de meerwaarde ervan. Zijn we anders gaan leren?

'STUDENTEN
LEREN NIET ANDERS:
de wereld is veranderd!'

Joep Julicher

Jan Welmers

Thom de Graaf

De stelligheid van zijn antwoord maakt indruk. ‘Zeker niet! Studenten leren niet wezenlijk anders dan vroeger. Wij brengen ze bij hoe ze in een snel veranderende omgeving kunnen functioneren. En daar hoort ‘online’ bij.
Deze maatschappij vraagt andere vaardigheden van ons, en het onderwijs moet studenten daarop voorbereiden.’

Stimuleren en inspireren
De vaardigheden zijn anders, de wijze van leren is hetzelfde. ‘Nog steeds willen leerlingen gestimuleerd en geïnspireerd worden door docenten, die hen motiveren om alles uit hun talent te halen. Ondanks alle nieuwe technieken die hun intrede doen in het onderwijs, blijft de docent het belangrijkst. Alleen richt hij zijn blik meer naar buiten, zet hij zijn netwerk in en gebruikt hij moderne hulpmiddelen om zijn onderwijs beter te organiseren.’

Andere wetten en mogelijkheden
De wereld is de laatste decennia complexer geworden, maar ook leuker. ‘Vroeger was lesgeven eenvoudiger. Een bord, een krijtje en een goed verhaal. Nu bestaat er een online wereld naast de ‘gewone’, met andere wetten, regels en mogelijkheden. Online samenwerken buiten het klaslokaal is niet meer weg te denken uit het onderwijs. We kunnen niet anders dan ‘online’ integreren in het onderwijs, omdat we anders opleiden voor een wereld die niet meer bestaat.‘

Mogelijkheden voor verdieping
Nieuwe technologieën, de iPad, social media; hoe gebruik je ze? Pierre is er helder over: ‘Techniek moet altijd het onderwijs volgen. Techniek ondersteunt. Als je als school iPads aanschaft, zonder eerst over de inhoud na te denken is, dan is dat gedoemd te mislukken. Je moet het niet omdraaien. Techniek kan echt een meerwaarde zijn, mits het goed wordt ingezet.’ Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet en nieuwe technieken, kun je studenten veel meer bieden. Pierre besluit: ‘Je zet ‘online’ in om meer ruimte te creëren voor andere manieren van contact, met meer mogelijkheden voor verdieping en differentiatie. Sommige instructies kunnen studenten heel goed digitaal tot zich nemen. Docenten vinden dat ook een uitkomst: één keer een college opnemen, dat studenten vervolgens online kunnen volgen. De tijd die er dan overblijft voor je vak brengt ons verder, zeker weten.’

INSP

RATIE

i

pag3-4

pag3-4

pag3-2

pag3-2

pag3-1

pag3-1

pag3

pag3-2

pag3-4

Technology by MagStream Real Time Publishing