@Fontys

Magazine cover

pag3-4

Joep Julicher

'Er zit een
gigantische kunstcollectie
IN MIJN HOOFD'

Tientallen werken van Har Sanders, een Appel, wat Corneilles en een paar Anton Heyboers, het is slechts een fractie van de ruim 2.500 kunstwerken die Fontys in haar bezit heeft. Het beheer ligt sinds drie jaar in handen van Joep Julicher van de Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken. Als iemand een kunstwerk nodig heeft, zorgt hij ervoor dat het er komt, en laat het indien nodig opnieuw inlijsten. ‘Ik heb een complete kunstcollectie in mijn hoofd,’ vertelt hij gedreven.

‘Maar natuurlijk is alles ook digitaal toegankelijk voor iedereen binnen Fontys. Dat is mijn taak: een database opbouwen met al het werk. Wat hebben we in huis en wat is er beschikbaar voor medewerkers in hun werkomgeving?
Het begint vorm te krijgen.’

Geweldig studiemateriaal
De collectie bestaat uit een groot aantal werken vanaf 1960, van zo’n 580 kunstenaars, veelal uit de regio. In het depot in Den Bosch ligt het indrukwekkende aantal van 1.500 schilderijen opgeslagen, de rest hangt of staat ergens in een gebouw van Fontys. Joep: ‘Vanuit de kunstcommissie kwam de vraag: wat te doen met die schat aan kunst? Al snel werd geopperd dat het perfect studiemateriaal is voor onze studenten aan de kunstopleiding. Studenten zijn nu voor het tweede jaar met een project bezig met deze keer als thema ’reizen’. Ze bestuderen de werken, kijken naar het materiaal en interviewen waar mogelijk de kunstenaar zelf. Op dit moment wordt er een tentoonstelling hierover ingericht, met een mooi cahier van de onderzoeksresultaten. Het zorgt voor een extra dimensie bij de kunstwerken. Je gaat er echt anders en beter door kijken.’ Deze expositie is de komende maand te zien in Venlo en verhuist daarna naar Eindhoven.

Nog veel te doen
Maar is nog veel te doen. Joep: ‘Als ik door ons immense gangenstelsel loop, zie ik werken die nog niet goed hangen, of die niet passen bij ander werk. Dat moet allemaal nog aangepakt worden. En als mensen iets in hun kamer willen, dan kan dat. Ik begeleid ze daarin, ze hebben ruime keus. Ook is het mijn taak om te kijken hoe de collectie er straks uit moet zien. Daar denken we goed over na. We willen in ieder geval het werk behouden van (oud-)studenten, docenten en regionale kunstenaars. En, heel belangrijk, door al het onderzoek en de verhalen die erbij verteld worden, krijgt onze kunst educatieve waarde voor de bewoners van onze gebouwen. Naast het feit natuurlijk dat het de inrichting altijd iets extra’s geeft.’

Thom de Graaf

Jan Welmers

Pierre Gorissen

INSP

RATIE

i

Mijn favoriete kunstwerk

Titel: 'Net King Cold in de woestijn'
Door: Dick Verdult

pag3-1

pag3-1

pag3-2

pag3-2

pag3-3

pag3-3

pag3

pag3-3

Pagina4

Technology by MagStream Real Time Publishing